Mokymai

UAB "DSK Sauga" tikslas - suteikti kokybiškas bei naudingas mokymo paslaugas įmonių vadovams, padalinių vadovams, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams bei darbuotojams.

Vykdome šiuos formalius mokymus

Programos pavadinimas

Mokymų kaina (EUR)

Valstybinis kodas

Minimalus išsilavinimas

Trukmė (val.)

Suteikiama kvalifikacija
(įgyjama kompetencija)

Darbdavio, jam atstovaujančio asmens

75

260086210

Pagrindinis

16

Gali užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą visais su darbu susijusiais aspektais

Įmonės vadovo, vykdančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas

110

360086217

Aukštesnysis

66-70

Sugebės užtikrinti darbo santykius ir darbuotojų saugą ir sveikatą, reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą ir galės vykdyti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas konkrečios ekonominės veiklos rūšies įmonėje

Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto

145

560086211

Aukštasis techninis

40-44

Galės dirbti atitinkamos ekonominės veiklos rūšies įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos specialistu

Darbdavio gaisrinės saugos pažymėjimas

45

 

Aukštesnysis

8

Galės būti atsakingas už įmonės gaisrinę saugą, instruktuoti darbuotojus

 

Vykdome šiuos neformalius mokymus

Programos pavadinimas

Programa skirta

Įmonių, įstaigų ir organizacijų gaisrinės saugos

Mokymo programa skirta įmonių darbuotojams

Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto narių ir darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai

Programa skirta įmonių komitetų nariams ir darbuotojų atstovams.

Padalinių vadovų

Programa skirta nenutolusių nuo įmonės padalinių (esančių tuo pačiu adresu) vadovams. Mokymai vykdomi įmonės viduje.

Darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus mokymas

krovinių tvarkymas rankomis

darbas su pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir preparatais;

darbas aukštyje;

darbas su įrenginiais, turinčiais nemechanizuotą pastūmą;

remonto ar demontavimo darbai avariniuose statiniuose;

grunto kasyba ir tvirtinimas, kiti darbai prie aukštesnių kaip 1,5 metro šlaitų ir gilesnėse kaip 1,5 metro iškasose;

krovinių kėlimas mechaniniais, iš jų savaeigiais krautuvais, išskyrus potencialiai pavojingus įrenginius;

darbo vietų, kuriose triukšmo poveikio darbuotojui dydis per dieną gali viršyti 85 dBA.

Free Joomla! template by Age Themes