Naujai įkurtoms įmonėms

darbų saugos dokumentų rengimas naujai įkurtoms įmonėmsReikalingų dokumentų sąrašas priklauso nuo įmonės ekonominės veiklos rūšies, darbuotojų skaičiaus, naudojamų įrengimų ir kt.

 


1. Pranešimas į Valstybinę Darbo inspekciją apie įmonės (ar padalinio) įkūrimo pradžią.
2. Pranešimas Valstybinei Darbo inspekcijai apie darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos steigimą.
3. Įsakymas dėl įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos steigimo.
4. Įvadinė darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija.
5. Įvadinių darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų registracijos žurnalas.
6. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos (dirbančiųjų profesijoms, darbams, darbo priemonių naudojimui).
7. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų tvirtinimo dokumentas.
8. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalas.
9. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas.
10. Įmonės darbo tvarkos taisyklės.
11. Darbo sutartys (su visais darbuotojais).
12. Darbo sutarčių registravimo žurnalas (Nuo 2014 07 01 neprivalomas)
13. Darbo pažymėjimai.(Nuo 2014 07 01 neprivalomas)
14. Darbo pažymėjimų registravimo žurnalas.(Nuo 2014 07 14 neprivalomas)
15. Pareigybinės instrukcijos (dirbančiųjų pareigybėms).
16. Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai.
17. Darbuotojų, kuriems privalomas periodinis sveikatos patikrinimas, sąrašas.
18. Sveikatos tikrinimo grafikas (suderintas su atitinkama asmens sveikatos priežiūros įstaiga).
19. Profesinės rizikos įvertinimo dokumentacija.
20. Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasas.( Nuo 2013 01 01 nereikalingas)
21. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis dokumentai.
22. Darbo grafikas.
23. Nelaimingų atsitikimų, susijusių su eismu ir neblaivumu, prevencinių priemonių diegimas.
24. Ventiliacijos sistemų pasai ir eksploatacijos žurnalai.
25. Elektros įrenginių, įžeminimų, izoliacijos varžų matavimo protokolai.
26. Darbuotojų evakuacijos planai.
27. Įmonės avarijų prevencijos ir likvidavimo planai.
28. Vietų ir darbų, kuriems reikalinga paskyra-leidimas, sąrašas. Paskyros-leidimai.
29. Pastolių, kopėčių tikrinimo ir priežiūros tvarka.
30. Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto steigimo ir veiklos dokumentai (jei steigiama).
31. Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros dokumentai.
32. Darbo priemonių naudojimo instrukcijos.
33. Saugos duomenų lapai.
34. Testai, darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, žinių patikrinimui.
35. Asmeninių apsauginių priemonių patikros dokumentai.
36. Nelaimingų atsitikimų darbe, incidentų ir nelaimingų atsitikimų darbe aktų registravimo žurnalas.
37. Profesinių ligų tyrimo dokumentų registravimo žurnalas.
38. Statinio techninės priežiūros dokumentai.

Turite klausimų? Rašykite pagalba@dsk.lt, skambinkite +370 698 81816.

Free Joomla! template by Age Themes