Paslaugos

Naujai įkurtoms įmonėms

Reikalinga darbų sauga

Gaisrinė sauga

Už objekto priešgaisrinę būklę įmonėse, įstaigose ir organizacijose yra atsakingi jų vadovai. Atlikdami šią pareigą, vadovai privalo imtis būtinų objekto ir jame esančių arba galinčių būti žmonių apsaugos ...

Profesinės rizikos vertinimas

Rizikos nustatymo etape analizuojami rizikos tyrimo rezultatai, nustatoma rizika ir priimamas sprendimas dėl rizikos priimtinumo. Rizika nustatoma rizikos tyrimo ir matavimų duomenis lyginant su Lietuvos higienos normose ir kituose teisės aktuose nustatytais dydžiais ...

Mokymai

UAB "DSK Sauga"  tikslas - suteikti kokybiškas bei naudingas mokymo paslaugas įmonių vadovams, padalinių vadovams, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams bei darbuotojams.

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų funkcijų vykdymas

Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas yra vienas didžiausių Jūsų rūpesčių, nuolat reikalauja išskirtinio dėmesio ir Jus atitraukia nuo kitų svarbių darbų. Mes siūlome šiais rūpesčiais pasidalinti su mumis.

Free Joomla! template by Age Themes