DARBŲ SAUGOS MOKYMAI
DARBO SAUGA IR SVEIKATA ĮMONĖJE
DARBO IR GAISRINĖS SAUGOS MOKYMAI
Terminuotos ir neterminuotos darbo sutartys

Darbo sutartys dažniausiai būna dviejų rūšių: terminuotos arba neterminuotos. Terminuotos sutartys numato mažiau teisių darbuotojams, bet jas darbdavys gali sudaryti ne visada. Jeigu darbdavys neteisėtai sudarė terminuotą sutartį, tai sutartis vis tiek bus laikoma neterminuota.


Toliau aptarta kada leidžiama sudaryti terminuotą sutartį bei kuo ji skiriasi nuo neterminuotos.

Kodėl terminuota sutartis naudingesnė darbdaviui? Esminis terminuotų ir neterminuotų sutarčių skirtumas – terminuotoje sutartyje darbdavys ir darbuotojas susitaria, kada sutartis galės pasibaigti (t.y. darbdavys galės atleisti darbuotoją). Pavyzdžiui, parašoma, kad darbuotojas dirbs “nuo sausio 1 d. iki kovo 1 d.”, arba “iki tol, kol pasveiks ir grįš į darbą kitas darbuotojas”.
Toks susitarimas svarbus tik darbdaviui. Mat darbuotoją, įdarbintą pagal neterminuotą darbo sutartį, labai sudėtinga atleisti. O jeigu darbo sutartis terminuota – jai pasibaigus darbdavys darbuotoją gali atleisti be priežasties ir be išeitinės išmokos ir iš anksto neįspėjęs.


Tuo tarpu darbuotojas gali nesunkiai išeiti iš darbo ir esant neterminuotai, ir terminuotai sutarčiai, tad jam terminuotoji nieko nepalengvina.
Kam skirta terminuota sutartis ir kada ją galima sudaryti. Lietuvoje darbo teisė itin palanki darbuotojams, todėl terminuotų darbo sutarčių sudarymas labai apribotas. Jas galima sudaryti tik tuomet, kai darbo vieta darbuotojui iš tiesų yra tik laikinai. Dažniausi atvejai, kada taip būna:
1. Įdarbinama konkrečiam projektui, pvz. statybininkas įdarbinamas įmonėje iki kol bus pastatytas namas. Paskui statybų įmonė neplanuoja imtis panašių darbų, todėl statybininko nebereikės.
2. Įdarbinama pavaduoti laikinai dirbti negalintį kitą darbuotoją. Paprastai taip pavaduojamos dekretinių atostogų išėjusios motinos. Joms grįžus į darbą naujasis darbuotojas tampa nebereikalingas.
3. Į tą darbovietę vyksta rinkimai. Šiuo atveju darbo sutartis sudaroma iki kitų rinkimų.


Terminuotos darbo sutarties pratęsimas

Pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai darbdavys ar darbuotojas gali nuspręsti ją nutraukti arba pratęsti.
Pratęsiant sutartį ji dažniausiai privalomai virsta neterminuota. Taip darbdaviui neleidžiama siekti, kad dauguma jo darbuotojų dirbtų pagal terminuotas sutartis ir šitaip jis turėtų galimybę lengviau juos atleisti.


Esminės taisyklės tokios:


1.Jei niekas nepareiškia noro nei nutraukti, nei pratęsti terminuotą darbo sutartį jai pasibaigus ir iki paskutinės termino dienos vakaro neįforminamas atleidimas, ji automatiškai tampa neterminuota.

2.Jei nepraėjus mėnesiui po terminuotos sutarties pasibaigimo darbuotojas vėl įdarbinamas, darbuotojo reikalavimu naujoji darbo sutartis pripažįstama neterminuota (išskyrus renkamus darbuotojus). Darbuotojui to darbdavio paprašius, o šiam nesutikus, darbuotojui per 3 mėnesius su tokiu reikalavimu privalu kreiptis kreiptis į Darbo ginčų komisiją.
Taip pat jokia terminuota sutartis (įskaitant pratęsimus) negali galioti ilgiau kaip 5 metus.

Skambinkite
  8 698 89392
  profesinės rizikos vertinimas
  darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentų ruošimas
  gaisrinės saugos dokumentų ruošimas
  darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymas

Darbų saugos paslaugos

Veikla

 • Konsultuojame darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės bei gaisrinės saugos klausimais
 • Atstovaujame darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybas įmonėse
 • Prižiūrime ir kontroliuojame darbų saugos būklę įmonėje
 • Nemokamai atliekame darbų ir gaisrinės saugos dokumentų auditą
 • Tiriame nelaimingus atsitikimus įmonėse
 • Vertiname profesinę riziką
 • Rengiame priešgaisrinės bei darbų saugos dokumentaciją:
   • saugos ir sveikatos instrukcijas
   • saugos ir sveikatos statyboje priemonių planus
   • mokymo programas saugos ir sveikatos klausimais
   • darbo tvarkos taisykles
   • pareiginius nuostatus
   • asmeninių apsauginių priemonių išdavimo dokumentus
   • privalomojo sveikatos tikrinimo darbuotojų kontingento sąrašą ir sveikatos tikrinimo grafiką
   • bendras gaisrinės saugos instrukcijas
   • gaisrines darbo vietos instrukcijas
   • patalpų apžiūros prieš jų uždarymą instrukcijas
   • darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planus
   • evakuacijos planus.
 • Organizuojame priešgaisrinės, darbų saugos kursus įmonių, įstaigų bei organizacijų vadovams
 • Prekiaujame ženklais, žurnalais, blankais, instrukcijomis (šablonai).


Paslaugos

Naujai įkurtoms įmonėms

Kas svarbiausia?

Gaisrinė sauga

Už objekto priešgaisrinę būklę įmonėse, įstaigose ir organizacijose yra atsakingi jų vadovai. Atlikdami šią pareigą, vadovai privalo imtis būtinų objekto ir jame esančių arba galinčių būti žmonių apsaugos ...

Profesinės rizikos vertinimas

Rizikos nustatymo etape analizuojami rizikos tyrimo rezultatai, nustatoma rizika ir priimamas sprendimas dėl rizikos priimtinumo. Rizika nustatoma rizikos tyrimo ir matavimų duomenis lyginant su Lietuvos higienos normose ir kituose teisės aktuose nustatytais dydžiais ...

Mokymai

UAB "DSK Sauga"  tikslas - suteikti kokybiškas bei naudingas mokymo paslaugas įmonių vadovams, padalinių vadovams, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams bei darbuotojams.

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų funkcijų vykdymas

Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas yra vienas didžiausių Jūsų rūpesčių, nuolat reikalauja išskirtinio dėmesio ir Jus atitraukia nuo kitų svarbių darbų. Mes siūlome šiais rūpesčiais pasidalinti su mumis.

KONTAKTAI

 

Konstitucijos pr. 21A, Vilnius, Tel. +370 698 81816, el.paštas pagalba@dsk.lt

Susisiekite su mumis

Draugai

Interneto svetainių kūrimas
Nuorodų katalogas

Socialiniai tinklai

Free Joomla! template by Age Themes