Profesinės rizikos vertinimas

Rizikos nustatymas


Rizikos nustatymo etape analizuojami rizikos tyrimo rezultatai, nustatoma rizika ir priimamas sprendimas dėl rizikos priimtinumo. Rizika nustatoma rizikos tyrimo ir matavimų duomenis lyginant su Lietuvos higienos normose ir kituose teisės aktuose nustatytais dydžiais bei ribinėmis vertėmis, atsižvelgiant į rizikos veiksnių poveikio trukmę, jų savybes ir naudojamas asmenines apsaugines priemones. Nustačius riziką ir priėmus sprendimą dėl rizikos priimtinumo ar nepriimtinumo, užpildoma profesinės rizikos nustatymo kortelė. UAB „DSK Sauga" specialistai sudaro prevencinių priemonių planą, kuriame nurodoma nepriimtinų rizikos veiksnių šalinimo ir mažinimo priemonės.

Rizikos tyrimas

Tiriant riziką nustatomi rizikos veiksnių faktiniai dydžiai, poveikio trukmė ir priežastys, sąlygojančios jų pasireiškimą.
Cheminių darbo aplinkos rizikos veiksnių tyrimus atlieka akredituotos ar atestuotos laboratorijos. Fizikinių darbo aplinkos rizikos veiksnių (apšvietos, oro temperatūros, oro judėjimo greičio, santykinės oro drėgmės, triukšmo, vibracijos, elektromagnetinių laukų) tyrimus atlieka atestuota laboratorija. Ergonominių ir psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimus atlieka UAB „DSK Sauga" specialistai. Fizinius rizikos veiksnių tyrimus atlieka UAB „DSK Sauga" specialistai. Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vidinės kontrolės tyrimus atlieka UAB „DSK Sauga" specialistai.

Daugiau informacijos tel. 8 698 81816 ir pagalba@dsk.lt

Free Joomla! template by Age Themes